Københavns Biblioteker skruer op for den digitale udvikling

København tilslutter sig nu Danskernes Digitale Bibliotek. Dermed er grunden lagt til et anderledes og endnu bedre bibliotekstilbud for københavnerne. Københavns Bibliotekers hjemmeside skal i de kommende år udvikles til et egentligt digitalt bibliotek med e-bøger, digital betjening og øget digital formidling.

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem landets biblioteker om fælles it-løsninger, deling af data, digital formidling og indkøb af digitale materialer.

– Udviklingen af det digitale bibliotek er et vigtigt element i Københavns nye biblioteksstrategi, der forelægges Kultur- og Fritidsudvalget efter sommerferien. Med Københavns tilslutning har alle landets 98 kommuner nu valgt at tilslutte sig samarbejdet om Danskernes Digitale Bibliotek, siger leder af Hovedbiblioteket, Jakob Heide Petersen.

– Vi har længe kørt et tæt samarbejde med andre kommuner omkring Københavns Bibliotekers hjemmesider og andre digitale tilbud. Med Danskernes Digitale Bibliotek – og beslutningen om Københavns Kommunes deltagelse – sikrer vi den optimale betjening af borgerne, fordi alle landets kommuner nu i fællesskab udvikler vores digitale bibliotekstilbud, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Københavns Bibliotekers hjemmeside www.bibliotek.kk.dk havde i 2013 ikke færre end 5,4 mio. besøg og er den mest besøgte biblioteksside i landet.