Hobbysvineavlere har problemer med smittebeskyttelsen

Arkivfoto: beahohl / Pixabay

Arkivfoto: beahohl / Pixabay

Svinebranchen risikerer at blive ramt af frygtede husdyrsygdomme, når hobbyavlere ikke hegner deres udegående svin ordentligt ind.

Halvdelen af de besætninger med udegående svin, som Fødevarestyrelsen har besøgt i forbindelse med en stikprøvekontrol, havde ikke styr på reglerne for hegning og skiltning.

Når de ting ikke er i orden, øges risikoen for spredning af eventuelle tilfælde af mund- og klovesyge, afrikansk svinepest eller andre alvorlige husdyrsygdomme.

– Det er et alvorligt problem, at så mange ejere af svinebesætninger ikke har styr på reglerne for hegning og skiltning. De fleste kan jo godt lide at se grisene rende rundt i deres rette element på marken og rode i jorden. Men hvis de ikke er ordentligt afskærmet fra andre dyr, kan de udgøre en alvorlig risiko for smittespredning, hvis folk fodrer dem med madrester eller i tilfælde af, at der skulle være en alvorlig husdyrsygdom i omløb, siger souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

Hul i hegnet kan medføre luk for svineeksport
Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol afslørede også, at 9 af besætningerne ikke var registreret i CHR-registret, ligesom 6 af besætningsejerne ikke havde ordentligt kendskab til generel smittebeskyttelse.

Fødevarestyrelsen vil på baggrund af stikprøvekontrollens resultater sætte gang i en fælles informationsindsats sammen med Landbrug og Fødevarer, der skal oplyse besætningsejerne om, hvordan de sørger for ordentlig smittebeskyttelse.

– Hvis bare én besætning med udegående svin eller hobbygrise bliver smittet, får det store konsekvenser for hele branchen, da det vil betyde omgående stop for al dansk svineeksport. Det gælder altså for alt i verden om at undgå, at danske grise bliver smittet f.eks. med inficerede madrester udefra. Og det er derfor, det er så vigtigt, at bl.a. hegning og skiltning er på plads. Manglende smittebeskyttelse i små besætninger har eksempelvis været årsag til talrige udbrud af afrikansk svinepest i de baltiske lande inden for de seneste par måneder, ​ siger Stig Mellergaard.