Fire dømt for organiseret miljøsvineri

Fire personer er blevet kendt skyldige i Danmarks største miljøsag om organiseret miljøsvineri.

Sagen viser ifølge miljø- og fødevareministeren, at man ikke kan lave grov, organiseret miljøsvineri og gå fri.

For første gang nogensinde er der i en dansk straffesag rejst tiltale og en række personer er kendt skyldige efter en paragraf om grov miljøkriminalitet.

Det er sket i det, der er kendt som Danmarks største miljøsag. Sagen handler om ulovlig dumping af mere end 2.277 ton byggeaffald i naturen og på private ejendomme på Sjælland.

Fire personer er kendt skyldige i sagen og herefter skal retten udmåle, hvilken straf de skyldige skal have.

– Organiseret miljøsvineri skal ikke kunne betale sig. Det er uacceptabelt at smide byggeaffald i naturen og på andre menneskers ejendom. Det er derfor godt, at myndighederne er gået ind i den konkrete sag. Byggeaffald skal behandles rigtigt, så farlige stoffer og materialer bliver sorteret fra og håndteret sikkert og ikke ender i naturen, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Naturstyrelsen fjerner op mod 100 gange om året ulovligt affald fra naturen på Miljø- og Fødevareministeriets arealer. Det er alt fra bilvrag til byggeaffald, som bliver dumpet, og det er især områder tæt ved byerne, det går ud over.

Der er mange ressourcer i bygge- og anlægsaffald, som kan bruges igen til nye byggerier. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt og afleveret på genbrugspladsen eller andre modtageanlæg.

Når man genbruger byggeaffald, skal man sikre, at materialerne ikke indeholder farlige stoffer som f.eks. PCB og bly. Disse stoffer kan gøre stor skade, hvis de ender i miljøet.