Aftale om kontanthjælp

Under mantraet “Det skal kunne betale sig at arbejde” har regeringen indgået en aftale om et nyt kontanthjælpssystem med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Hovedelementerne i aftalen er et nyt kontanthjælpsloft, der lægger loft på hvor meget hjælp en kontanthjælpsmodtager kan modtage samlet set, og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers-regel.

Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kroner mere end i dag.

225-timers-reglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den fulde kontanthjælp. Kravet skal understøtte, at kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Det skal kunne betale sig at tage et arbejde i stedet for at være på kontanthjælp. Det er ikke bare sund fornuft – det er også afgørende for sammenhængskraften i vores velværdssamfund. Jeg er derfor rigtig glad for den aftale, vi har indgået i dag, hvor vi lægger et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. Langt flere skal tage skridtet fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, og det kræver som det første, at der er en mærkbar gevinst ved at gå fra kontanthjælp til job. Det har vi sikret i dag, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Han bakkes op af Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, som siger:

– Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti at sikre, at man aldrig kan få mere ud af at være på kontanthjælp end ved at arbejde på mindsteløn. Dansk Folkeparti har med aftalen også sikret, at de mennesker, der er syge og derfor ikke kan arbejde, ikke bliver ramt af 225-timers-reglen. Samtidig har det været vigtigt for os, at unge, der har taget en uddannelse, ikke skæres yderligere i deres ydelse, som regeringen ellers lagde op til. Endelig har Dansk Folkeparti sikret, at kontanthjælpsmodtagere fortsat har mulighed for at holde ferie – det er kun rimeligt.

Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen kalder aftalen ‘ambitiøs’ og mener, at Venstre med aftalen holder sit valgløfte:

– Vi har i dag indgået en ambitiøs aftale om et kontanthjælpsloft, der giver et stærkere incitament til at tage arbejde end sidst, vi havde et kontanthjælpsloft. Det er både rigtigt og nødvendigt at gå skridtet videre, hvis vi for alvor skal sikre, at det kan betale sig at arbejde. Det skal vi, fordi det er forudsætningen for vækst og velfærd i fremtiden. Venstre gik til valg på, at det skal kunne betale sig at arbejde, og det leverer regeringen på nu.

Den tidligere kuglestøder og nuværende beskæftigelsesordører hos Liberal Alliance, Joachim B. Olsen siger:

– Liberal Alliance har under forhandlingerne kæmpet for, at aftalen blev endnu mere ambitiøs end regeringens udspil. Det er lykkedes, og vi har fået en god aftale, der sikrer, at det fremover bedre kan betale sig at tage et arbejde. Kontanthjælp skal være et sikkerhedsnet og må ikke i praksis komme til at virke som et værn mod arbejdsmarkedet, fordi gevinsten ved at tage et job er for lille.

Hos Det Konservative Folkeparti mener beskæftigelsesordfører Rasmus Jarlov, at der vil komme flere i arbejde på grund af aftalen:

– Der kommer til at være en lidt større gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde og derved kommer lidt flere i arbejde, og vi får samtidig mulighed for at sætte skatten lidt ned. Det er derfor en god reform, som trækker i den rigtige retning.