LO: Kontanthjælpsloft skaber fattigdom, ikke beskæftigelse

Regeringens nye aftale om en kontanthjælpsreform sætter et loft over ydelserne for personer på kontanthjælp og samtidig genindføres 225 timers-reglen, som nu også vil omfatte enlige. ”Reformen skaber fattigdom og ikke arbejdspladser”, mener LO-næstformand Ejner K. Holst.

– Regeringen skyder helt ved siden af med den her reform, og jeg er meget bekymret for konsekvenserne. De lavere ydelser rammer især børnefamilier, og det er urimeligt. Børn skal ikke vokse op i fattigdom, siger Ejner K. Holst.

Diagnosen er forkert
Baggrunden for reformen, der er indgået med de øvrige borgerlige partier, er ifølge regeringen, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde.

– Men det er en fejlagtig diagnose, når regeringen påstår, at det ikke kan betale sig at arbejde. Alle har en kontant gevinst ved at arbejde, og for langt størstedelen løber den op i flere tusinde kroner om måneden, siger han.

Han henviser til studier fra LO, Beskæftigelsesministeriet og Kraka, som viser, at det kun er ganske få procent af kontanthjælpsmodtagerne, der har en gevinst på under 1.000 kr.

Skaber ikke arbejdspladser
Desuden viser studierne, at der ikke er nogen nævneværdig beskæftigelsesgevinst ved at skære i ydelserne.

– Både vismændene og regeringen selv beregner jo, at der er en minimal beskæftigelseseffekt ved at sætte ydelserne ned. Vi ved til gengæld, at de berørte bliver markant fattigere med risiko for at komme endnu længere væk fra arbejdsmarkedet, forklarer Ejner K. Holst.

Hvis regeringen ville have flere i arbejde, burde man gå mere konstruktivt til værks: – For de personer, der er længst fra arbejdsmarkedet, virker pisk ikke. Her er der tale om større barrierer end den økonomiske gevinst, og det kræver langt mere målrettet hjælp, slutter han.