Dansk Metal: Finanslov giver små forbedringer

Dansk Metal er tilfreds med en række initiativer i den nye finanslov, men ærgrer sig over uddannelsesbesparelser.

Dansk Metal er tilfreds med flere af de elementer, der er kommet med i den endelige finanslovsaftale:

– Der er en række elementer i finansloven, som styrker virksomhedernes konkurrencekraft, og dermed er med til at sikre og skabe arbejdspladser her i Danmark, siger Claus Jensen, der er forbundsformand for Dansk Metal.

Han fremhæver især, at der lægges op til at sænke den såkaldte NOx-afgift:

– NOx-afgiften var blevet alt for høj, og den kostede især store produktionsvirksomheder dyrt. Den høje afgift stillede danske virksomheder dårligt i konkurrencen med udlandet, og det kostede vækst og arbejdspladser. Derfor er vi godt tilfredse med, at det nu er lykkedes at sænke afgiften, siger Claus Jensen.

Han er også tilfreds med flere af de øvrige initiativer, bl.a. forbedrede rammer for virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde:

– Mange danske virksomheder står overfor generationsskifte, og her ved vi af erfaring, at det fastholder flere arbejdspladser i Danmark, når man kan overdrage den til en fond, siger Claus Jensen.

Han ærgrer sig dog over, at der fortsat lægges op til store besparelser på uddannelser:

– Det er dybt problematisk at spare på uddannelse. Vi har brug for, at langt flere danske unge får en uddannelse, og at uddannelserne er af højeste kvalitet – uanset om det er i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne, på erhvervsakademier eller universiteter. Vi bør holde op med at betragte uddannelse som udgifter, men snarere se det som investeringer i fremtidens vækst og velstand, siger Claus Jensen, og påpeger at mange virksomheder allerede i dag har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft:

– Når private virksomheder ikke kan få dygtige medarbejdere, så mister de enten ordrer eller også flytter opgaverne til udlandet. Den bedste løsning er og bliver bedre og mere uddannelse, og det får man ikke ved at spare. Tværtimod, siger Claus Jensen.