Landbruget roser finanslovsaftalen

Landbrug & Fødevarer roser finansloven for en række tiltag, der kan bidrage til at forbedre Danmarks konkurrenceevne blandt andet på fødevareområdet.

Dagens aftale om finansloven er med til at sikre vækst og udvikling i dansk erhvervsliv, siger Landbrug & Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup.

– Finansloven indeholder en række skridt til gavn for dansk erhvervsliv. Det er eksempelvis meget positivt, at man vil lette generationsskifte for familievirksomheder bl.a. ved gradvist at nedsætte arveafgiften på virksomheder fra 15 pct. i dag til ca. 5 pct. i 2020, siger Karen Hækkerup.

Også på andre områder vil forligskredsen gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Blandt andet ved at reducere NOx-afgiften væsentligt.

– NOx-afgiften er en politisk fastsat omkostning på elregningen, og den tynger mange virksomheder i den internationale konkurrence. I en tid med skærpet konkurrence på verdensmarkedet har vi brug for, at danske virksomheder ikke tynges mere end højst nødvendigt af skatter og afgifter. For fødevareklyngen alene koster NOx-afgiften 25-30 mio. kr. om året. Størstedelen af den udgift bortfalder nu, siger Karen Hækkerup.

Udover de generelle lettelser til erhvervslivet indeholder finansloven også godt nyt for danske landmænd.

– Vi kan kun være positive over, at der med aftalen er afsat i alt 300 mio. kr. over fire år til fødevare- og landbrugsinitiativer. Vi glæder os til, at regeringen konkret melder ud, hvordan pengene skal anvendes. Bedre rammer for fødevareklyngen kan skabe vækst til gavn for hele landet, også yderområderne, siger Karen Hækkerup.

Hun håber, at regeringen også fremover vil fastholde fokus på konkurrenceevnen og rammerne for de langsigtede investeringer i erhvervet. I en tid med skærpet international konkurrence er der i den grad brug for at give danske virksomheder et bedre udgangspunkt.

– Vi ser meget frem til regeringens udspil på skatte- og afgiftsområdet til foråret. Der er fortsat stort behov for at lette virksomhederne for skatter og afgifter. For eksempel koster den specielle danske PSO-afgift årligt virksomhederne i fødevareklyngen over 700 mio. kr. Derudover er der brug for at skrue op for bevillingerne til forskning og innovation, siger Karen Hækkerup.