LO: Skuffende finanslov for lønmodtagerne

Hos LO kalder mand det en “skuffende finanslov” for forbundets medlemmer, der på kort sigt vil koste arbejdspladser.

Regeringens finanslov for næste år vil med nedskæringer på 5 mia. kr. ramme lønmodtagerne mærkbart.

– Nedskæringer på uddannelse, på arbejdsmiljøet og i den offentlige service vil gå ud over den private vækst, som vi har så hårdt brug for, siger LOs formand Lizette Risgaard.

– Det er en skuffende finanslov for lønmodtagerne. På kort sigt vil offentlige besparelser koste arbejdspladser, for med færre offentligt ansatte mindskes efterspørgslen i hele økonomien, siger Lizette Risgaard.

Kortsigtede besparelser på uddannelse Regeringen skærer samtidig ned på uddannelse og forskning. Der spares 2 pct. de næste fire år. Dog friholdes erhvervsuddannelserne til næste år.

– Erhvervsuddannelserne friholdes næste år, men allerede i 2017 mærker også EUD de to procents grønthøster-besparelser, som rammer hele uddannelsesområdet. Det er jo som at skære den gren over, vi alle sammen sidder på. Vi kan kun bibeholde vores velfærd, hvis vi kan klare os i den globale konkurrence. Det kræver, at vi hele tiden er et hak dygtigere end de andre, men det bliver jo umuligt at leve op til, hvis vores uddannelser bliver ringere og ringere, siger Lizette Risgaard.

– Især uddannelsesinstitutionerne i yderområderne vil med nedskæringerne få svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Arbejdsmiljøet bliver forringet Regeringen skærer voldsomt ned på initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Den vil bruge 80 millioner kroner mindre, end den tidligere regering havde aftalt med Enhedslisten og SF.

– Det kommer helt utvetydigt til at forringe Arbejdstilsynets muligheder for at stoppe usundt og farligt arbejdsmiljø ud på arbejdspladserne. Det vil især ramme tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø og byggeriet. Det er dybt kritisabelt, da vi fremover skal holde langt længere på arbejdsmarkedet. Det kan jo kun lade sig gøre, hvis vores arbejdsmiljø er i orden, siger Lizette Risgaard.

De mest udsatte rammes hårdest
De fattigste og mest udsatte mennesker rammes hårdest i finansloven. Kontanthjælpsloft og integrationsydelse reducerer indkomsten for dem, der i forvejen har mindst. Dertil kommer nedskæringen af udviklingsbistanden, som rammer fattige i udviklingslandene.

To gode afgiftsnedsættelser
Der er også nogle gode elementer i finansloven. Bl.a. øgede midler til pleje af ældre samt annullering af reklameafgiften og nedsættelsen af NOx-afgiften. Disse tiltag betyder flere arbejdspladser til lønmodtagerne, slutter LO formand Lizette Risgaard.