Regeringen indgår finanslovsaftale med blå-partier

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016.

Hovedpointerne i aftalen er bl.a. et løft på sundhedsområdet med fokus på ældre på i alt 2,4 mia. kr. til næste år. Blandt de konkrete tiltag er blandt andet hurtigere udredning og behandling, indsats for demente og ældre medicinske patienter, løft til fødeafdelinger og tryghed for akuthjælp i alle dele af landet.

Der afstættes 1 mia. kroner til det, regeringen og aftalepartierne kalder “en værdig ældrepleje”, som bl.a.

Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner – kaldet “en værdig ældrepleje”.

Tidligere på ugen kom Politiaftalen og finansieringen af den på 1,9 mia. kroner er en del af finanslovsaftalen.

Flere skal omfattes af integrationsydelsen.

Mange bilejere vil nok klappe i hænderne over nedsættelsen af registreringsafgiften fra 180 procent til 150 procent for personbiler og motorcykler.

Husjerne kan så glæde sig over en nominel fastfrysning af grundskylden i 2016 og at BoligJobordningen genindføres for 2015, og videreføres som en grøn ordning i 2016 og 2017.

Tilskudsprocenten for frie grundskoler bliver forøget.

Et nyt kontanthjælpsloft, der øger incitamentet til at tage et arbejde.

Ramme på 150 mio. kr. årligt til vækst og udvikling i hele Danmark.

Nedsættelse af NOx-afgiften

Reklame afgiften annuleres – det var allerede i støbeskeen under den forrige regering.

Bedre vilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Der gives en ramme på 75 mio. kr. årligt til fødevare- og landbrugspakke og så skal der ske lompenserende miljøtiltag for lempning af landbrugets kvælstofregulering.

Finansministeren: En ansvarlig aftale
Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over aftalen:

– Jeg er glad for at kunne præsentere en meget ansvarlig finanslovsaftale, siger han og fortsætter:

– Inden for de stramme økonomiske rammer, vi havde til rådighed, er det lykkedes os at styrke kernevelfærden, samt gøre livet lettere for både borgere og virksomheder.

– Samtidig styrker vi de offentlige finanser, så der også i fremtiden vil være tillid til dansk økonomi, slutter Claus Hjort Frederiksen.