Lokalradiostationer fortsætter

Lokalradiorne vil også i de kommende år kunne høres på FM båndet f.eks. på en ganske almindelig transistorradio. Arkivfoto:fancycrave1 / Pixabay

Lokalradiorne vil også i de kommende år kunne høres på FM båndet f.eks. på en ganske almindelig transistorradio. Arkivfoto:fancycrave1 / Pixabay

Medieaftalekredsen har besluttet, at landets nuværende lokalradiostationer kan sende radio på uændrede vilkår frem til udgangen af 2017.

Beslutningen om at lade de nuværende lokalradiostationer fortsætte på uændrede vilkår frem til udgangen af 2017 træffes for at få bedre tid til at overveje de fremtidige ordninger for henholdsvis kommercielle og ikkekommercielle lokalradiostationer. Forlængelsen er også en følge af beslutningen om ikke at lukke for FM ved udgangen af 2019.

Beslutningen indebærer en ændring af medieaftalen for 2015-2018. Der var i aftalen lagt op til, at de nuværende kommercielle lokalradiostationer skulle fortsætte på uændrede vilkår helt frem til udgangen af 2019, mens de ikkekommercielle lokalradiostationer ifølge aftalen allerede fra næste år skulle have sendt radio med mere lokalt indhold, end de gør i dag.

– Lokalradiostationerne er vigtige. Det er de både for lokalsamfundene og for bredden i det samlede danske medielandskab. Beslutningen om uændrede vilkår frem til 2017 er i denne sammenhæng udtryk for sund fornuft, da der er brug for mere tid til overvejelserne om fremtidens vilkår for stationerne, siger kulturminister Bertel Haarder.