Carl Holst meldt til politiet

Regions Syddanmark har anmeldt Carl Holsts brug af en regionsansat til sin valgkamp til politiet. PRfoto: Forsvarsministeriet.

Regions Syddanmark har anmeldt Carl Holsts brug af en regionsansat til sin valgkamp til politiet. PRfoto: Forsvarsministeriet.

Regionsrådet i Region Syddanmark har i dag besluttet at foretage en anmeldelse til politiet. Det sker efter Statsforvaltnignen har udtalt, at den tidligere regionsrådsformand Carl Holst fik bistand til sin folketingsvalgkamp fra den regionsansatte Christian Ingemann Nielsen og at det var ulovligt.

Region Syddanmark modtog i fredags Statsforvaltningens udtalelse vedrørende bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med valgkampen op til folketingsvalget 2015. Regionsrådet har behandlet udtalelsen på sit møde den 23. november 2015.

Det fremgår af Statsforvaltningens udtalelse, at der blandt de opgaver, som Christian Ingemann Nielsen varetog som regionsansat, i et større omfang er indgået bistand til førelse af valgkamp for den daværende regionsrådsformand Carl Holst. Det fremgår ligeledes af Statsforvaltningens udtalelse, at denne bistand ligger udenfor lovgivningens rammer, og at denne bistand således har været ulovlig.

Regionsrådet har på den baggrund besluttet, at der foretages en anmeldelse til politiet, hvor Statsforvaltningens udtalelse er medsendt. Region Syddanmark beder politi og anklagemyndighed om at vurdere, om der er grundlag for en strafferetslig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede personer. Her tænkes særligt på den tidligere regionsrådsformand og den daværende direktion. Vejle Folkepartis Holger Gorm Petersen (M) valgte at stemme imod politianmeldelsen.

Regionsrådet anmodede også om at få forelagt en proces for forfølgelse af erstatningskrav.

Regionsrådet har endvidere behandlet advokatundersøgelsen fra Kromann Reumert
vedrørende hændelsesforløbet omkring tilretning og ændring af fakturatekst fra eksterne leverandører.

Det fremgår af Kromann Reumerts rapport, at der er forhold, som, det ikke kan udelukkes, ligger uden for lovgivningens rammer. Derfor har regionsrådet besluttet at sende advokatundersøgelsen – og regionsrådets beslutninger i den anledning – til Statsforvaltningen med henblik på at få en vurdering af, om der er grundlag for tilsynsmæssige reaktioner. Når Statsforvaltningens udtalelse foreligger, tages der stilling til krav om tilbagebetaling.

Rapporten fra Kromann Reumert medsendes den anmeldelse til politiet, der foretages på baggrund af udtalelse fra Statsforvaltningen.

Yderligere materiale, som politiet måtte have brug for i deres efterforskning, stilles naturligvis også til rådighed.

Anmelder lækage af advokatundersøgelse
Regionsrådet tager kraftigt afstand fra det forhold, at den foreløbige og fortrolige rapport fra Kromann Reumert blev videregivet til pressen.

Advokatundersøgelsen fra Kromann Reumert er blevet lækket til pressen, selvom den var både foreløbig og fotrolig.

Regionsrådet, der tager kraftigt afstand fra lækagen, har besluttet at anmelde det til politiet. Desuden har man på forretningsudvalgsmødet lavet en generel indskærpelse af tavshedspligten i relation til omgangen med fortrolige og personspecifikke oplysninger.