ID-krav for billetkøb kan ændre Øresundstrafikken

Med de ændringer i asylpolitikken som den svenske regering foreslår, vil der blive indført et krav på at vise gyldigt ID ved køb af tog-, bus- og færgebilletter til Sverige. Det er endnu uklart hvordan kontrollen skal gennemføres.

Den svenske regering præsenterede tirsdag en række stramninger af asylpolitikken for at mindske antallet af asylansøgere som søger sig til Sverige. Et af forslagene er udvidet transportansvar, hvilket indebærer udvidet ID-kontrol ved køb af billetter til den kollektive trafik, der krydser den svenske grænse. Det vil sige tog, busser og færger over Øresund.

– Det skal ikke være muligt at komme over grænsen uden gyldigt ID. Præcis hvordan det skal gå til, skal vi komme frem til sammen med transportørerne, siger Erik Nises, pressesekretær for statsminister Stefan Löfven til Sydsvenskan.

Det forventes at beslutningen vil mindske antallet af frem for alt afghaner og uledsagede børn, der ofte ikke har gyldigt ID. Konsekvensen vil blive at de må blive i Danmark og søge asyl.

Endnu er det ikke afgjort hvordan kontrollen skal gennemføres eller hvornår den træder i kraft, men regeringen regner med at et lovforslag kan fremlægges i midten af december og som derefter kan træde i kraft til jul eller efter nytår.

Det svenske erhvervsministerium er, ifølge Sydsvenkan, i dialog med Skånetrafiken, Öresundståg AB, Trafikverket, DSB, SJ og det danske transportministerium angående en praktisk løsning.

– Vi undersøger i øjeblikket forskellige trafikoplæg sammen med vores samarbejdspartnere hvor vi prøver at se til vores passagerers bedste. Så lidt påvirkning som muligt, frem for alt for vores 18.000 daglige passagerer over Bron, siger Linus Eriksson, trafikdirektør på Skånetrafiken i en pressemeddelelse.

Ifølge Sydsvenskan overvejes tre alternativer:

– Alle passagerer til Sverige skal skifte tog på Kastrup station til særlige Sverigetog
– Køreplanerne ændres så der bliver mere marginal til ID-kontrol
– Færre, men længere tog over Øresundsbron

– Vi er bekymrede. Grænsependlernes hverdag vil blive endnu mere besværlig end hvad den er i dag. Det kommer til at tage endnu længere tid på hjemvejen fra Danmark, siger Ulrika Mebius, informationschef på Skånetrafiken til Sydsvenskan. (News Øresund)

About the Author

News Øresund
Et uafhængigt dansk-svensk nyhedsbureau