Den svenske regering vil kunne lukke for biltrafikken over Øresundsbron i en måned

Sveriges regering vil have mulighed for midlertidigt at lukke Øresundsbron for biltrafik i op til en måned. Det fremgår af et lovforslag som den svenske regering behandler fredag. Den nye lov foreslås at gælde i tre år. Lovforslaget indeholder et krav om ID-kontrol på busser, tog og færger såvel som en mulighed for at kunne lukke veje og broer midlertidigt. Her fremhæves især Øresundsbron. Ifølge Skånetrafiken vil forslaget om at overdrage ID-kontrollen til transportørerne indebære store forsinkelser i Øresundstogtrafikken. En lukning for biltrafikken på Øresundsbron vil yderligere øge trykket på Øresundstogene.

Til Sydsvenskan oplyser den svenske infrastrukturminister Anna Johansson (S), at regeringens lovforslag skal behandles ved et ekstra regeringsmøde fredag og den nye lov skal vedtages i Riksdagen i næste uge. Lovforslaget skal give regeringen ret til at lukke for biltrafik over Øresundsbron.

– Det kan dreje sig om en situation hvor politi og andre myndigheder vurderer at Sverige står overfor så alvorlige problemer, at det bliver svært at opretholde lov og orden. I et sådant tilfælde skal vi kunne lukke Øresundsbron for biltrafik. Men togtrafikken vil ikke blive påvirket, siger Anna Johansson til Sydsvenskan.

Til Dagens Nyheter siger Anna Johansson, at Øresundsbron skal kunne holdes lukket i op til en måned ad gangen, men at det ikke er nogen aktuelle planer om at udnytte den mulighed.

Ifølge Øresundsbrons informationschef Sanna Holmqvist er Øresundsbro Konsortiet ikke blevet kontaktet angående forslaget om, at den svenske regering skal have mulighed for at lukke Øresundsbron midlertidigt. Sanna Holmqvist fortæller at Øresundsbron i løbet af dagen er blevet kontaktet af mange urolige rejsende, der spørger til om broen lukkes nu med det samme. Men det gør den ikke. Øresundsbron er som sædvanligt åben for såvel bil- som togtrafik.

Det virker som om forskellige versioner af lovforslaget har cirkuleret, og at en af versionerne også indeholder en mulighed for regeringen at lukke broen for togtrafikken. Men eftersom infrastrukturministeren har udtalt, at det kun handler om biltrafikken, kan dette forslag ikke længere være aktuelt. Frem til regeringen træffer beslutning om lovforslagets udformning i løbet af fredagen er det dog muligt at dets indhold ændres.

Forslaget om at give regeringen en mulighed for midlertidigt at lukke for biltrafikken over Øresundsbron indebærer ikke nødvendigvis at det bliver til virkelighed. Den del af lovforslaget kan også tolkes som et udspil mod Danmark i forhandlingerne om landenes forskellige syn på hvordan flygtingekrisen skal håndteres rent praktisk ved grænsen.

SJ har, ifølge Dagens Industri, udtalt til det svenske Näringsdepartement (svarende til Erhvervsministeriet), at de overvejer at stoppe al togtrafik med X2000 til Danmark, hvis de tvinges til at overtage ID-kontrollen af passagererne fra Danmark. Også Skånetrafiken ser store problemer foran sig, hvis de skal overtage ID-kontrollen. De tror at rejsetiden med Øresundstog fra København kan blive op til en time. I dag kontrolleres de rejsendes pas eller ID-kort af det svenske politis grænsekontrol i Hyllie som er forvandlet fra en pendlerstation til en grænsestation.

– Vi vurderer at der vil blive store forsinkelser, hvis regeringen vælger at lægge ansvaret for ID-kontrollerne over på os. Hvis der findes en måde hvorpå vi kan gøre det smidigt, så vælger vi naturligvis den, men det vil medføre store forsinkelser og i forhold til at det i dag kun tager cirka en halv time mellem København og Malmø, så rammer det naturligvis vores passagerer, siger Helene Holmqvist, presseansvarlig på Skånetrafiken til News Øresund.

Angående forslaget om at kunne lukke Øresundsbroen har Skånetrafiken ikke gjort en konsekvensvurdering.

– I forhold til det forslag som skal behandles i riksdagen i næste uge, så har vi fokuseret på spørgsmålet om ID-kontroller og hvordan vi kan gennemføre dem med mindst mulig effekt for vores passagerer, siger Helene Holmqvist. (News Øresund)

About the Author

News Øresund
Et uafhængigt dansk-svensk nyhedsbureau