Bandidosmedlem dømt for grov narkokriminalitet

Torsdag blev der ved Københavns Byret afsagt dom i en større sag vedrørende grov narkotikakriminalitet.

4 mænd i alderen 33-56 år blev idømt henholdsvis 9, 6, 4 og 2 ½ års fængsel for grov narkokriminalitet og smugling af 36 kg hash, 2 kg amfetamin og 2 kg MDMA (et amfetamin lignende stof) fra Danmark til Norge

Ifølge Københavns Politi var den ene af de fire medlem af Bandidos. Han og en 52-årig mand blev idømt fængsel i henholdsvis 4 år og 2½ år for medvirken til smuglingerne af hashen og MDMA’en.

Derudover blev en kurer idømt 6 års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt, mens en anden kurer blev idømt 9 års fængsel for smuglingerne samt for besiddelse af yderligere knap 900 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

En 34-årig mand blev frifundet for at have leveret amfetaminen og MDMAen til den ene kurer.

Tilfreds anklager
– I Task Force Øst er vi tilfredse med, at retten langt hen ad vejen har fulgt anklagemyndighedens påstand, og at retten dermed bl.a. endnu en gang har slået fast, at personer med mindre centrale roller kan holdes ansvarlige for den fulde narkotikaforbrydelse, siger anklager Anna Alexandra Pontoppidan.

To af de domfældte ankede dommen på stedet, mens to af de domfældte tog betænkningstid.