Verden er enig: Klimaaftale på plads

stokpic / Pixabay

stokpic / Pixabay


195 lande har ved FNs klimatopmøde i Paris indgået en global klimaaftale, som skal bremse op for global opvarmning.

I to uger har landende forhandlet om klodens fremtid. Og der har været mange forskelligrettede interesser på spil. Men søndag aften blev landende altså enige om bl.a. at sikre, at gennemsnitstemperaturen maksimalt må stige to grader frem mod år 2100 – og allerhelst ikke mere end 1,5 grad.

I aftalen har man også vedtaget, at landende hurtigst muligt skal forsøge at reducere CO2 udslippet – men samtidig skal der tages højde for bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom.

Landende skal fremover mødes med jævne mellerum for at at opdatere klimamålene.

Opdateres….