Flere fisk til danske fiskere til næste år

DDet er resultatet af forhandlingerne om fiskekvoterne for næste år, som netop er afsluttet i Bruxelles.

Efter to dages forhandlinger er EU´s fiskeriministre og Kommissionen blevet en om en aftale om fiskekvoter for 2016 og af dansk interesse i aftalen er blandt andet en andet en væsentlig forhøjelse af bifangstkvoten for torsk i Kattegat, større kvoter for jomfruhummer og tunge i Skagerrak og Kattegat, og en høj kvote for brisling i Nordsøen. Endvidere fastholdes et uændret antal havdage i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, og det er aftalt, at forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri i Nordsøen og Skagerak fortsætter. Endelig kan danske fiskere igen i 2016 fiske atlanto-skandisk sild i norsk farvand.

– Vi har fra dansk side fået en række vigtige punkter igennem i forhandlingerne, som sikrer et resultat, som er både økonomisk og biologisk bæredygtigt. En række vigtige kvoter kommer til at stige i 2016 til gavn for indtjeningen i dansk fiskeri. Samlet set er jeg derfor godt tilfreds med det resultat, jeg kommer hjem med fra Bruxelles, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Større kvoter og landingsforpligtelse
For en række bestande, der er vigtige for dansk fiskeri, er der fastsat større kvoter. Den danske kvote for jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat er mere end fordoblet, og der er fastsat et lavere mindstemål. For tunge i Skagerrak og Kattegat hæves den danske kvote fra 172 tons til 328 tons. I Nordsøen fastsættes en høj dansk kvote på brisling på godt 300.000 tons.

For en række bestande sker der en stigning i kvoterne som et resultat af, at fiskerne nu skal tage de fisk med ind, som før blev smidt ud.

Større bifangstkvote for torsk i Kattegat
Bifangstkvoten for torsk i Kattegat er fastsat til 370 tons. Det er en markant stigning i forhold til sidste år, hvor kvoten var på 100 tons. Dermed er der udsigt til at fiskerne i Kattegat ikke behøver smide så mange fine spisetorsk over bord, fordi kvoten er meget lav, mens bestanden stiger.

– Det er lykkedes at finde opbakning til en god og balanceret løsning for torsken i Kattegat. Vi skal fortsætte den positive tendens, som torsken i Kattegat udviser, uden at smide gode spisefisk over rælingen, der kan sikre ekstra indtjening til Kattegat-fiskerne, siger Eva Kjer Hansen.

Igen adgang til at fiske sild i norsk farvand
EU og Norge har samtidig indgået en aftale om fiskeri af blåhvilling og atlanto-skandisk sild, der giver gensidig adgang til at fiske i hinandens fiskerizoner. Danmark kan dermed igen fiske sild i norsk farvand, hvilket Danmark ikke har kunnet siden 2014.

Forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri i Nordsøen fortsætter
Danmark har siden 2010 haft forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri (kameraforsøg) i torskefiskeriet i Nordsøen og Skagerrak. Fiskere, der har deltaget i forsøgene, har haft mulighed for at få en ekstra kvote. Data fra forsøgene har været kraftigt medvirkende til, at bestandsrådgivningen er blevet bedre. Det er nu aftalt, at forsøgene kan fortsætte i 2016.

Antallet af havdage er fastholdt uændret i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

I lyset af den positive bestandsudvikling og den deraf følgende positive udvikling i kvoterne, er det besluttet at fastholde niveauet for fiskeriindsatsen i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.