Bilforhandlernes indtjening steget med 30 pct. de sidste to år

Arkivfoto: jarmoluk / Pixabay

Arkivfoto: jarmoluk / Pixabay

Nye tal fra Danmarks Statistik viser endnu en gang, at salget af biler tordner opad. Salgstallene signalerer optimisme hos forbrugerne. Efter en række svære år begynder det også at lysne for forhandlerne. Det viser de foreløbige tal i en ny analyse, som Deloitte gennemfører årligt i samarbejde med Bilbranchen i DI.

Indtjeningen pr. ansat i autobranchen er steget fra 69 t.kr. i 2012/13 til 90 t.kr. i 2014/15 pr. ansat. Det svarer til en stigning i indtjeningen på 30 pct. på bare to år.

Den øgede indtjening ses også i antallet af forhandlere med overskud. De udgør nu 80 pct. mod 73 pct. for to år siden. I forhold til forrige regnskabsår er antallet af forhandlere med underskud faldet 20 pct.

En af forklaringerne på den øgede indtjening er, at forbrugerne igen er begyndt at efterspørge de lidt større bilmodeller, hvor avancerne er større. Tidligere var der en overvægt i salget af de helt små biler, hvor avancerne er lavere.

Den ændrede forbrugeradfærd mod de større biler ses tydeligt i branchens indtjening, forklarer Lars B. Nielsen fra Deloitte. Han mener samtidig, at forbrugernes køb af større biler må forventes at blive yderligere forstærket med sænkelsen af den øverste sats i registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct.

Hos Bilbranchen glæder direktør Thomas Møller Sørensen sig over, at bilforhandlerne samlet set har forbedret deres indtjening oven på flere magre kriseår. Samtidig mener han, at afgiftssænkelsen er et skridt i den rigtige retning. Han påpeger dog, at bilafgifterne fortsat bør lægges om, så de i stedet beregnes på baggrund af bilernes tekniske egenskaber til gavn for miljøet og trafiksikkerheden.