Dansk milliardaftale til fødevareproduktion i udviklingslande

En ny dansk landbrugsinvesteringsfond skal sikre flere og bedre fødevarer i udviklingslandene.

Regeringen og Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) skyder i samarbejde med pensionsselskaberne, PensionDanmark og PKA, 700 mio. kroner i Danish Agribusiness Fund (DAF).

Pengene forventes at kunne skabe investeringer for omkring seks milliarder kroner i forbedret produktion, distribution og salg af fødevarer i udviklingslandene. Fonden vil investere i projekter i hele værdikæden fra jord til bord, hvor der indgår danske kommercielle interesser – og dermed samtidig skabe øget salg af dansk teknologi og knowhow.

– Danske landbrugs- og fødevarevirksomheder er blandt de mest effektive i verden. De kan derfor være med til at løfte produktionen af hårdt tiltrængte fødevarer i udviklingslandene. Men der er behov for risikovillig kapital, hvis potentialet skal realiseres. Og det er lige præcis det, den nye fond skal bidrage med. Dermed flugter initiativet med de globale FN-mål om at øge de private investeringer i landbrug- og fødevaresektoren i udviklingslandene, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

De 700 mio. kr. består af 88 mio. kr. fra udviklingsbistanden, 212 mio. kr. fra IFU samt 200 mio. kr. fra henholdsvis PensionDanmark og PKA. Fonden ventes at rejse yderligere kapital på 100 mio. kr. i en second closing.

Danish Agribusiness Fund vil investere aktiekapital i projekter i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa. Fonden drives på markedsmæssige vilkår og skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast.

Fonden skal forvaltes af IFU, der har erfaring fra 1.200 investeringer i mere end 100 udviklings- og vækstlande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. De samlede investeringer er på 165 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 17 mia. kr.

– Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at samle private investorer og offentlig kapital i en fond, der har så vigtigt et formål. Da Danish Agribusiness Fund kun bidrager med en del af investeringen i de enkelte projekter, er vores forventning, at de samlede investeringer bliver omkring seks milliarder kr., siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.