Grænsekontrollen fortsætter

Foto: Politi.dk

Foto: Politi.dk

Regeringen besluttede onsdag at forlænge den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse i yderligere 20 dage.

Det er regeringens vurdering, at der stadig er risiko for, at et stort antal illegale udlændinge ophober sig i Danmark.

– Vi har i regeringen fulgt situationen nøje, og på den baggrund vælger vi at forlænge grænsekontrollen mod Tyskland. Det er ikke noget, vi gør med glæde, for både den svenske og den danske grænsekontrol hæmmer den frie bevægelighed, som vi i fællesskab har arbejdet hen imod i mange år i Europa. Men vi er i regeringen nødt til at reagere på denne helt ekstraordinære situation, og vi gør, hvad, vi vurderer, er nødvendigt for at sikre den offentlige orden og sikkerhed i Danmark, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Regeringen har ikke taget stilling til, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges ud over de 20 dage.

Politiet: Vi fortsætter
REgeringen besluttede at indføre midlertidig grænsekontrol ved grænserne i politikredsene Syd- og Sønderjylland samt Sydsjællands og Lolland-Falster. Siden da er 31.000 mennesker blevet kontrolleret. Af dem er 200 blevet afvist og mere end 30 personer er blevet sigtet for menneskesmugling.

Nu fortsætter grænsekontrollen så i yderligere 20 dage og dermed også politiets arbejde.

– Vi fortsætter vores aktuelle styrkede indsats på grænsen til Tyskland og stikprøvekontrollerne af rejsende til Danmark, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.