Coop nedlægger 20 Fakta-butikker

Coop lukker ca. 20 Fakta-butikker i den kommende tid – samtidig sættes der gang i moderniseringen af 150 andre butikker i kæden.

I løbet af det seneste år er 80 butikker blevet moderniseret til det nye såkaldte F-16 koncept. Resultaterne har, ifølge Coop, været så gode, at tempoet nu sættes op, og i år er der planlagt yderligere i alt 150 moderniseringer. Herudover vil der være en gruppe af butikker, som enten vil skifte til andre af Coops kæder eller lukke. Ca. 20 butikker vil blive lukket. Coop oplyser, at man i videst mulig omfang vil tilbyde de berørte medarbejdere job andre steder i Fakta eller i det øvrige Coop.

Investering i moderniseringerne og omkostninger til lukninger vil i 2016 i alt være i størrelsesorden 300 millioner kr., hvilket betyder, at kæden også vil få underskud i 2016.

– Vi har store forbedringer i den basale drift af kæden, men lukning af tabsgivende butikker og investeringer i moderniseringer, gør, at vi i både 2015 og 2016 vil have betydelige underskud. Med denne plan skaber vi grundlaget for, at vi igen kan opnå tilfredsstillende resultater på Faktas bundlinie, siger koncerndirektør Jan Madsen, Coop.

– Det seneste år har vi haft stor fremgang i vores målinger af kundernes tilfredshed, realiseret store forbedringer i vores økonomiske drift og skabt et koncept, der har vist sin bæredygtighed. Derfor investerer vi så stort i at styrke kæden, siger Jan Madsen.