400 soldater skal sikre ro og orden i flygtningecentre

Forsvaret er igang med at uddanne en beredskabsstyrke, som bl.a. skal sættes ind som støtte for politiet i forbindelse med bevogtning og adgangskontrol og opretholdelse af ro og orden ved modtage- og visitationscentre og støtte politiet med transportopgaver.

Styrken på 400 mand skal kunne støtte politiet med en række opgaver i og omkring de to modtage- og visitationscentre i Vordingborg og Søgaard. Bl.a. uddannes soldaterne til bevogtning, adgangskontrol, sikre ro og orden, transportopgaver og sikre, at frihedsberøvede udlændinge ikke uretmæssigt forlader centeret.

Det er Rigspolitiet, der har anmodet Forsvaret om at opstille en beredskabsstyrke og opgaverne skal løses under ledelse af og i tæt samarbejde med politiet.

Uddannelsen, der tager en uge, omfatter blandt andet retningslinjerne for magtanvendelse og brug af magtteknikker. Når den nye militære beredskabsstyrke er certificeret af politiet sættes den på 48 timers beredskab, så den er klar til at blive sat ind, hvis der opstår behov for det.