Fire sigtede i terror-sag havde adgang til mobiltelefoner i fængslet

Fire af de sigtede i terrorsagen fra København har haft adgang til mobiltelefoner. Det fremgår af et svar, som justitsminister Søren Pind i dag har givet til Folketingets Retsudvalg.

Af svaret fremgår det, at Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten til justitsministeriet har oplyst, at fire af de fængslede i terrorsagen på forskellige tidspunkter har haft adgang til i alt syv mobiltelefoner.

Justitsministeren på den baggrund bedt om en samlet redegørelse fra myndighederne, herunder for hvordan kommunikationen og koordineringen mellem de involverede myndigheder har foregået.

– Det er en uholdbar situation. Efter de foreliggende oplysninger har fire af de fængslede i terrorsagen på forskellige tidspunkter haft adgang til syv mobiltelefoner. Beskrivelsen af forløbet fremstår på nuværende tidspunkt ufuldstændig og fragmenteret. Jeg har derfor bedt de involverede myndigheder om en samlet redegørelse for forløbet, siger justitsminister Søren Pind og varsler nye initiativer, der skal sætte ind over for ulovlige mobiltelefoner i landets fængsler og arresthuse.

– Ulovlige mobiler i fængslerne er ikke et nyt problem. Ikke desto mindre er situationen uholdbar. Derfor skal den fremadrettede indsats forbedres væsentligt i forhold til i dag. Her og nu øger vi indsatsen med bl.a. kropsscannere. Jeg anser samtidig bekæmpelsen af mobiltelefoner i landets fængsler og arresthuse som et vigtigt tema i de kommende drøftelser om kriminalforsorgens økonomi, siger Søren Pind.

Justitsministeren vil nu igangsætte et forsøg med kropsscannere af den type, der kendes fra lufthavne, i flere af kriminalforsorgens lukkede institutioner. Anvendelsen af kropsscannere kræver en ændring af lovgivningen, som ministeren vil søge Folketingets opbakning til i løbet af de kommende måneder.

Derudover udarbejder kriminalforsorgen nye retningslinjer for risiko- og analysebaserede visitationer – herunder ved anvendelse af de håndholdte mobildetektorer, der nu findes i alle i fængsler og arresthuse.

Og så skal kriminalforsorgen anvende hundekorpset mere målrettet i indsatsen mod mobiltelefoner. Derfor skal hundene, som i dag er særligt trænet til at finde narkotika, fremover også trænes i at finde telefoner.

Kriminalforsorgen er ved at undersøge og indente erfaringer omkring mulighederne for teknisk at hindre brugen af mobiltelefoner i fængsler og arresthuse.

Indsatsen mod ulovlige mobiltelefoner i Kriminalforsorgens institutioner vil være et vigtigt tema i de kommende drøftelser om kriminalforsorgens økonomi.

Ud over de kommende initiativer har justitsministeren før jul bedt kriminalforsorgen om at øge antallet af razziaer.