Frelsens Hær bekymret over asylstramninger

Frelsens Hær er dybt bekymrede over de stramninger på asylområdet, som folketingets flertal vedtog i denne uge. De er udtryk for et menneskesyn, der ikke er værdigt for et samfund, der siges at bygge på kristne værdier.

Beslutningen om at udskyde muligheden for familiesammenføring fra et til tre år er brutal og umenneskelig. Den skiller familier ad, lader børn og ægtefælle sidde tilbage i konfliktområder eller flygtningelejre og hæmmer den fremtidige integration. Den sætter forældrene i et umenneskeligt valg mellem at rejse alene eller at tage hele familien med på en farefuld flugt, hvor de sætter livet på spil. 3 år er meget lang tid i et barns liv, og forslaget rører ved børns grundlæggende rettigheder til et familieliv.

Retten til at visitere og ransage asylansøgeres bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til betaling for den pågældendes udgifter til ophold og underhold er dybt betænkelig. Den vil næppe bringe det store provenu, men er udtryk for en signalpolitik, der afslører et menneskesyn i skred bort fra grundlæggende værdier.

Ethvert menneske skal behandles med værdighed. Ifølge den kristne tro er ethvert menneske skabt i Guds billede og har derfor en umistelig værdi i sig selv. Vores værdi afhænger ikke af, hvor vi kommer fra, eller hvem vi er. Alle mennesker har værdi i sig selv og skal behandles med respekt og værdighed. Det krav lever loven efter vores mening ikke op til.

Vi er fuldt ud klar over, at ikke alle skal have asyl. Det er myndighedernes opgave efter lovens rammer at klarlægge, hvem der har behov for beskyttelse og et nyt liv i Danmark, og hvem der ikke opfylder lovens og konventionernes krav.

Men denne uges asylstramninger går for langt og krænker efter vores opfattelse børns rettigheder og behandler medmennesker uværdigt.

Det er en helt grundlæggende del af den kristne tro, at de fremmede iblandt os skal behandles ordentligt, og vi er kaldet til at tage os af vor næste.