Dom i sag om svindel med affald

Retten i Odense afsagde fredag formiddag dom i en sag, hvor fem personer har været tiltalt for omfattende bedragerier i forbindelse med indvejninger af affald.

De fem tiltalte er i hovedparten dømt for den rejste tiltale og er idømt fængselsstraffe mellem 1 år og 6 måneder op til 3 år.

For så vidt angår to af de dømte er straffene gjort delvis betingede, idet de er idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, hvoraf 2 måneders fængsel skal afsones, mens 1 år og 4 måneder er gjort betinget med vilkår om afvikling af samfundstjeneste.

De dømte har alle udbedt sig betænkningstid i forhold til anke af dommen.