Advokat dømt: Medvirkede til skatteundragelse

En 43-årig advokat er blevet dømt for medvirken til skatteunddragelse og misbrug af sin stilling. Advokaten underskrev flere kautionserklæringer som vitterlighedsvidne. Erklæringer, som blev anvendt til skattekriminalitet.

Københavns Byret. Foto: Per Johansen.

Københavns Byret. Foto: Per Johansen.


Dommen faldt torsdag i Københavns Byret i en sag, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) havde tiltalt advokaten for misbrug af sin stilling som advokat og medvirken til forsætlig skatteunddragelse.

Advokaten var tiltalt for som vitterlighedsvidne at have underskrevet nogle kautionserklæringer i forbindelse med salg af biler mellem to selskaber. Erklæringerne var dateret 1. december 2009, og formålet med erklæringerne var at give det selskab, der købte bilerne, mulighed for at afskrive på bilerne for indkomståret 2009, selvom de reelt først var købt i 2010.

Advokaten blev dømt for misbrug af sin stilling som advokat samt for medvirken til forsætlig skatteunddragelse ved at have bistået ejeren af det ene selskab til at afgive urigtige oplysninger til skattevæsenet for at få et fradrag, han ikke havde ret til.

Advokaten blev idømt 60 dages betinget fængsel.

Under samme sag blev ejeren af selskabet også dømt for forsætlig skatteunddragelse.