Der rejses ikke tiltale i Mariager-sag

Statsadvokaten i Viborg har i dag oplyst, at der ikke skal rejses tiltale i den i medierne meget omtalte chikanesag fra Mariager.

Statsadvokaten har bemærket, at sagen har haft et langvarigt forløb, hvilket kan begrundes i relevante efterforskningsskridt samt andre forhold, dog finder statsadvokaten det ikke hensigtsmæssigt, at sagen i perioder har ligget stille.

Advokaturchef Birte Wirnfeldt fra Nordjyllands Politi er enig i, at der har været perioder under efterforskningen af sagen, hvor det kunne været gået lidt hurtigere. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en sag af en helt speciel karakter.

– Og det har derfor været nødvendigt for os at foretage en omfattende efterforskning, siger advokaturchef Birte Wirnfeldt.

Denne omfattende efterforskning indebar blandt andet, at politiet foretog tekniske undersøgelser, ligesom der også var undersøgelser af, hvorvidt der forelå et særligt strafskærpende motiv med baggrund i blandt andet andres seksuelle orientering eller lignende.