Finanstilsynet politianmelder Danske Bank

Finanstilsynet har politianmeldt Danske Bank for overtrædelse af bestemmelser i loven om hvidvaskning. PRfoto: Danske Bank.

Finanstilsynet har politianmeldt Danske Bank for overtrædelse af bestemmelser i loven om hvidvaskning. PRfoto: Danske Bank.

Finanstilsynet har politianmeldt Danske Bank for overtrædelse af bestemmelser i hvidvaskningsloven.

I 2015 undersøgte Finanstilsynet om banken overholder gældende regler på området.

Finanstilsynet mener, at banken, der er Danmarks største pengeinstitut med sit omfang og karaktér har en iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

Danske Bank har gennemført en række tiltag for at styrke bankens risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet siden Finanstilsynets seneste undersøgelse i 2011-12.

I undersøgelsen fra 2015 vurdrer Finanstilsynet, at banken på undersøgelsestidspunktet fortsat havde betydelige udfordringer og på en række områder ikke kunne anses at opfylde kravene i hvidvaskloven.

Dokumentation: Finastilsynets meddelelse om vurderingen af Danske Bank