Bøde til vognmandsselskab

Et dansk vognmandsselskab blev mandag idømt en bøde på 44.500 kroner.

Den 29. juni 2015 standsede Tungvognscenter Syd en chauffør ved Rasteplads Ustrup. En kontrol af takografen viste, at der i nogle tilfælde var kørt uden, at der havde været et førerkort i takografen.

Chaufføren forklarede, at det var ham, der havde kørt, og at han mente, han godt måtte køre uden førerkort i takografen.

Der blev også konstateret overtrædelser af køre- hviletiderne.

Tvisten i retten bestod i, hvorvidt de kørsler, der var foretaget uden førerkort, var omfattet af undtagelser til reglen om, at chaufføren skal have sit førerkort i takografen hele arbejdsdagen.

Retten fandt ikke, at kørslerne var omfattet af undtagelserne, og chaufføren skulle derfor have haft førerkortet i takografen. Chaufføren blev dømt for overtrædelse af reglerne om at køre uden førerkort og for overtrædelse af køre- hviletidsbestemmelserne. Det takserede retten til en bøde på 24.500 kr. og en betinget frakendelse af førerretten.

Vognmandsselskabet blev dømt for, som arbejdsgiver at være ansvarlig for chaufførens overtrædelser og blev idømt en bøde på 44.500 kroner.

Chaufførens og vognmandsselskabets stillingtagen til dommen er endnu ukendt.