Weekendforbud mod trawl og snurrevold ophæves

Unsplash / Pixabay

I mere end 30 år har det været forbudt fiskere at fiske med snurrevod og trawl i den vestlige Østersø i weekenden. Det forbud bliver nu ophævet.

Fiskeriet i Østersøen er under pres. Så for at give erhvervet en hjælpende hånd ophæver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu forbuddet mod at fiske med trawl og snurrevod i den vestlige del af Østersøen i weekenden.

– Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at skaffe fiskerne så meget hjælp som muligt, give dem flere dage på havet og forenkle reglerne i det hele taget. Weekendforbuddet er et 30 år gammelt levn fra en tid, hvor man havde en helt anden måde at regulere fiskeriet på. Det er godt at få ryddet op i den slags utidssvarende regler til glæde for erhvervet, siger Esben Lunde Larsen.

Formålet med weekendforbuddet, der nu ophæves, har været en kombination af, at lade fiskere og afsætningsled holde fri i weekenden bl.a. for at kunne komme hviledagen i hu.

En permanent ophævelse af weekendforbuddet er en udløber af det arbejde om regelforenkling, som Miljø- og Fødevareministeriet har sat i gang på fiskeriområdet.

Ved at ophæve weekendforbuddet får fiskerne mulighed for at tilrettelægge fiskeriet bedre. En bekendtgørelse er netop sendt i høring, og weekendforbuddet forventes at blive ophævet med virkning fra den 20. maj 2016.