LO: Briternes farvel til EU er bekymrende

De britiske vælgere har besluttet, at Storbritannien skal forlade EU. Det er et resultat, som skaber bekymring i LO.

– Først og fremmest skal vi respektere, at briterne har truffet en demokratisk beslutning. Men samtidig vurderer vi, at briternes farvel til EU får en række negative konsekvenser for den økonomiske udvikling og beskæftigelsen – ikke bare for briterne, men for hele EU, siger LO-formand Lizette Risgaard.

Samtidig hæfter hun sig ved, at resultatet af den britiske folkeafstemning endnu en gang bekræfter, at der findes en dyb tillidskrise mellem brede dele af befolkningen i Europa og de politiske ledere:

– Mange lande i Europa er præget af stærke nationale strømninger i dag, og vi må slet ikke tage det europæiske sammenhold for givet. I LO håber vi, at EU lytter til de mange skeptiske signaler. Og vi efterlyser helt konkret en offensiv og beskæftigelsesfremmende politik, som kan bekæmpe den voksende ulighed i befolkningerne. Det er nødvendigt, så vi kan komme ud af stagnationen og få skabt stabilisering af forholdene mellem de nu snart 27 EU-lande, siger Lizette Risgaard.