Smykkeloven i brug: Politiet har beslaglagt knap 80.000 kroner

Københavns Politi har beslaglagt ca. 79.600 kroner hos fem udlændinge, som med falske rejsedokumenter forsøgte at rejse ind i Danmark via Københavns Lufthavn.

Beslaglæggelsen, er sket efter lov nr. 102 af 3. februar 2016 – populært kaldet “smykkeloven”, skete tirsdag aften i Københavns Lufthavn, hvor Københavns Politi pågreb to mænd og tre kvinder, som forsøgte at rejse ind i Danmark på falske rejsedokumenter.

De blev sigtet for dokumentfalsk, anholdt og visiteret, hvorunder de blev fundet i besiddelse af dollars og euro svarende til i alt ca. 129.600 kroner. Der er tale om iranske statsborgere i alderen 26 til 35.

I forbindelse med sagsbehandlingen ønskede alle at søge asyl i Danmark.

Ifølge vejledningen til anvendelse af lov nr. 102 af 3. februar 2016 kan en asylansøgers værdier over 10.000 kroner beslaglægges til dækning af udgifter i forbindelse med ophold i Danmark. Københavns Politi beslaglagde derfor beløb over 10.000 kroner hos hver enkelt svarende til i alt ca. 79.600 danske kroner.

– Dansk politi er dagligt opmærksomme på, om de asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold, vi antræffer, har værdier, som kan være med til at finansiere omkostningerne ved deres ophold. Nu har politiet fundet værdier, som kunne beslaglægges til det formål, siger Per Fiig, chef for Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter (NUC).

Udlændingestyrelsen behandler nu de fem iraneres ansøgning om asyl.