DMI: Risiko for kraftig regn og torden

DMI har udset et varsel om risiko for voldsomt vejr der gælder hele landet.

Ifølge DMI er der risiko for kraftig reng, hvor der stedvis kan falde mellem 25 og 35 mm på seks timer, ligesom regnen kan være ledsaget af torden.

Den kraftige regn kan give fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, kældre, viadukter og vand på kørebanen, samt nedsat sigtbarhed.

Kraftig toden medfører fare for lynbrande.

DMIs varsel gælder til onsdag middag.