I orden at udelukke drenge fra festival

Det er ikke i strid med ligestillingsloven at udelukke drenge fra en pigefestival. Det er afgørelsen efter Ligebehandlingsnævnet har behandlet en klage over KVINFOs og foreningen PigeLivs festival sidste år.

Pigefestivalen blev afholdt i anledning af 100-året for kvinders stemmeret. Blandt målgrupperne var piger fra etniske minoriteter – og derfor tillod arrangørerne kun piger adgang til festivalen, der blev afholdt i Pumpehuset i København.

Netop fordi man havde piger af anden etnisk baggrund end dansk blandt målgruppen var det helt i orden at nægte drenge adgang til festivalen. I kendelsen hedder det “Loven er ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige”.

Helt specifikt, så giver ”Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling”, der fortolker loven, tilladelse til at etablere kursus- eller uddannelsesvirksomhed på op til seks måneders varighed for det ene køn, hvis formålet er at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

– Man glemmer ofte i den danske debat, at loven er baseret på et udvidet diskriminationsbegreb, der omfatter både direkte og indirekte eller strukturel diskrimination, siger Seniorkonsulent i KVINFO Jytte Larsen og kalder kendelsen “tilfredsstillende”.

Også kvinfos direktør Nina Groes er tilfreds med Ligebehandlingsnævnets afgørelse:

– Det kan ikke være sådan, at vi i Danmark spænder ben for vigtige indsatser for ligestillingen, siger Nina Groes.