Ta’ firmabilen på ferie – og spar tusindvis af kroner

Arkivfoto: MikeBirdy / Pixabay

Brug skattereglerne til at spare penge, når familien skal på ferie.

Den danske skattelovgivning er sjældent særlig simpel, heller ikke når det gælder de tusindvis af firmabiler, der lige nu kører rundt på de europæiske veje. Hvor meget må man køre i udlandet? Hvordan påvirker det ens skat? Hvad kan man overhovedet få refunderet af sin arbejdsgiver? Skatteekspert Niels Sonne fra Deloitte guider igennem reglerne.

– Generelt er beskatning af fri firmabil en såkaldt rådighedsbeskatning, som er uafhængig af den faktiske anvendelse. Beskatningen er altså ens, uanset hvor lidt eller meget man kører privat. Ej heller er der skattemæssige begrænsninger i forhold til kørsel i sommerferien, uanset om du er i Danmark eller på rejse i udlandet, siger Niels Sonne.

Beskatning af firmabil omfatter alle driftsmæssige udgifter ved brug af bilen. Det betyder, at din arbejdsgiver kan dække disse udgifter, uden at du som medarbejder skal beskattes yderligere.

– De såkaldte ”ordinære driftsudgifter” er dækket af den skat, du allerede betaler hver måned som beskatning af fri bil på lønsedlen. Det gælder alt fra forsikring, ejerafgift, reparationer og vedligeholdelse til benzin og diesel samt kør-videre-produkter som olie, sprinklervæske og vask. Får du disse udgifter dækket af din arbejdsgiver – også når du kører udlandet – skal du altså ikke betale yderligere skat, siger Niels Sonne.

Reglerne gælder også, hvis du selv har lagt ud og efterfølgende afleverer kvitteringerne. Men arbejdsgiveren skal naturligvis sige ja, påpeger Niels Sonne:

– Har du selv afholdt ordinære driftsudgifter til firmabilen, fx benzinkøb i udlandet, kan du få det refunderet af din arbejdsgiver uden skattemæssige konsekvenser. Det kræver blot, at du afleverer dine kvitteringer og får dem dækket som udlæg efter regning.

Mange arbejdsgivere har dog interne regler, som begrænser denne mulighed, fordi man netop ikke vil betale for benzinkøb i udlandet. Står du i denne situation, kan du ikke selv tage fradrag for sådanne udgifter, og du kan heller ikke selv modregne og reducere den skattepligtige værdi af fri bil. Men du kan fortsat aflevere kvitteringerne for fx benzinkøb og bede din arbejdsgiver om at anse dem som en egenbetaling. Derved kan din arbejdsgiver modregne beløbet i bilens skattepligtige værdi, og du får således fuldt fradrag for dine udgifter.

Til gengæld skal du altid betale skat, såfremt din arbejdsgiver dækker udgifter til parkering, færge og biltog samt afgifter til motorveje og broer, hvis der ikke er tale om erhvervsmæssig kørsel.

– Den type udgifter er ikke indeholdt i den skattepligtige værdi og derfor ikke en del af den almindelige, løbende beskatning. Hvis din arbejdsgiver dækker sådanne udgifter i forbindelse med privat kørsel eller ferie, er der altså tale om et personalegode, som skal beskattes, siger Niels Sonne.

Mere end 200.000 danskere har mulighed for at få firmabil via deres job.