Rumænsk ægtepar stjal 290.000 kroner fra ældre damer

Et rumænsk ægtepar er i dag ved Retten i Roskile blevet dømt for tricktyverier mod ældre damer for i alt 290.000 kroner.

Det rumænske ægtepar kom til Danmark i juni 2014 og indledte kort tid efter deres kriminelle aktiviteter, som forløb over en periode på 5 måneder.

Tyverierne blev alle begået mod ældre damer og skete flere steder i landet, herunder bl.a. i Køge, Vejle, Ringsted, Roskilde og Greve.

Ægteparret blev dømt for for i alt 15 tyverier af dankort og efterfølgende hævninger på de stjålne kort med et samlet udbytte på omkring 290.000 kr.

– Der er tale om meget professionelt udførte tyverier. Det er i den forbindelse naturligvis skærpende, at der er tale om et større antal forbrydelser og særligt, at man har målrettet sin kriminalitet mod værgeløse ældre mennesker i den hensigt at skaffe sig selv hurtige og nemme penge. Derfor er det også meget tilfredsstillende, at det nu er lykkedes at få dem stillet til regnskab for deres handlinger”, udtaler anklagerfuldmægtig Henrik Smedegaard.

Det typiske mønster for forbrydelsen var, at gerningsmændene i en købmand udvalgte sig et let offer, og under køen til betaling lykkedes det dem så at aflure offerets pinkode. Herefter henvendte den ene af dem sig til offeret uden for butikken, typisk på en distraherende måde med en masse spørgsmål – på samme tid lykkedes det angiveligt den anden – eller en tredje medgerningsmand – at stjæle kortet. I hvert fald blev de stjålne kort brugt kort tid efter til at foretage en række hævninger i både pengeautomater og butikker.

Straffen skulle udmåles som et tillæg til en dom, som ægteparret fik i Norge i november 2015 for en række helt ligeartede forhold. Her blev den rumænske mand idømt 11 måneders fængsel og kvinden blev idømt fængsel i 1 år og 1 måned.

Tillægsstraffen til begge rumænere blev fastsat til 9 måneders fængsel.

– Strafniveauet i Danmark for forhold af den her karakter og i det antal ligger på omkring 1 ½ års fængsel. Retten skulle imidlertid vurdere sagen set i sammenhæng med den dom, som det rumænske ægtepar fik i Norge. Her fandt retten altså, at en tillægsstraf på fængsel i 9 måneder var passende. Det er et godt resultat og meget tilfredsstillende, og der er i det hele taget stor grund til at glæde sig over, at politiet både i Norge og Danmark har været i stand til opklare sagerne sådan at ægteparret kunne blive dømt, udtaler anklagerfuldmægtig Henrik Smedegaard.

Udover fængselsstraffen blev det rumænske ægtepar udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år, ligesom de skal betale erstatning til ofrene.