Flugtfange udleveret fra Tyskland

Fredag formiddag udleverede tysk politi den 36-årige serber Mirzet Bronja til Sydøstjyllands Politi og hans fire år lange flugt blev dermed officielt afsluttet.

Men i virkeligheden stoppede den lånte tid på fri fod for den internationalt efterlyste narkokriminelle for nogen tid siden.

Mirzet Bronja blev oprindeligt varetægtsfængslet i Danmark som mistænkt for sammen med nogle medgerningsmænd at have indsmuglet et større kvantum narkotika i december 2011. Under varetægtsfængslingen flygtede han den 4. marts 2012.

Friheden holdt imidlertid ikke, idet han blev anholdt af tysk politi som led i en efterforskning om – igen – indsmugling af narkotika. Sagen endte efterfølgende med en dom i Tyskland.

Da Mirzet Bronja var internationalt efterlyst, kunne de tyske myndigheder herefter underrette dansk politi om, at han var i tysk varetægt. Da det tyske retsvæsen var færdige med at behandle den tyske sag, kunne en dansk begæring om udlevering til retsforfølgning i Danmark i den danske sag, endeligt efterkommes og gennemførelsen af udleveringen er altså sket i dag.

Mirzet Bronja har været varetægtsfængslet in absentia i Danmark efter undvigelsen og når han nu rammer dansk jord, så skal han fremstilles personligt for retten, således at han kan varetægtsfængsles, mens sagen behandles. Dette skete tidligere i dag. I løbet af hele dette forløb er tre af Mirzet Bronjas medgerningsmænd i den danske sag i øvrigt blevet straffet h.h.v. to med 9 år og en med 10 års fængsel.