Aftale sikrer ambulancekørsel i Region Syddanmark

Efter at Skifteretten i Odense i går erklærede ambulanceselskabet BIOS konkurs, blev der onsdag aften indgået en aftale mellem Region Syddanmark og de udpegede kuratorer om, at konkursboet nu leverer ambulancetjeneste i de områder af Region Syddanmark, som BIOS hidtil har dækket.

Aftalen betyder, at konkursboet viderefører ambulancedriften i Sønderjylland, i Sydvestjylland og på Fyn. Ifølge aftalen sker den videre drift for Region Syddanmarks regning.

Aftalen sikrer, at syddanskerne i de berørte områder fortsat kan rekvirere en ambulance, når der er brug for det, og at redderne er sikret deres løn.