Brexit smitter negativt af på industriens forventninger

Den sammensatte konjunkturindikator for industri falder lidt tilbage og når dermed ikke ind i positivt territorie. Det ville ellers være første gang siden maj 2014. Brexit må tilskrives sin del af skylden.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at den sammensatte konjunkturindikator faldt fra -1 til -5 fra juni til juli 2016. Den sammensatte konjunkturindikator måler industriens vurdering af udviklingen i de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling.

– Det er ærgerligt men nok ikke overraskende, at vi ser en mindre opbremsning nu. Der har været en positiv trend siden ultimo 2014, og jeg havde håbet, at den ville fortsætte. Der er ingen tvivl om, at Brexit, international uro og en række terrorangreb er en spand kold vand i hovedet på den globale økonomi, og det afspejler sig i tallene. Jeg er dog forsigtig optimist, da de tal, vi tidligere har set for industriproduktion og for den økonomiske vækst i første kvartal, er ganske positive. Så forhåbentlig er dagens offentliggørelse et bump på vejen, siger cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.

– Selvom vi ser en negativ udvikling på produktionsforventningerne, så tror jeg alligevel, at vi kan vente gode nyheder fra den danske industri i de kommende måneder. Inden for Dansk Metals egne rækker ser vi et fald i arbejdsløsheden over hele landet. I juni måned var den 2,6 pct. Det er et tegn på, at industriens konkurrenceevne grundlæggende har det godt, og jeg mener, at det er tegn på, at det er industrien, der skal løfte dansk økonomi endegyldigt ud af krisen, vurderer cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.

På trods af den faldende ledighed i industrien, peger Dansk Metal på, at mangel på kvalificeret arbejdskraft kan skabe alvorlige flaskehalse i den danske økonomi i nær fremtid.

– Sidste år pensionerede vi næsten 600 industriteknikere, og vi uddannede altså kun godt 200. Og det er én af de uddannelser, hvor virksomhederne efterspørger flest. Så skal fremgangen fortsætte, så vil jeg kraftigt anbefale, at regeringen straks fjerner enhver ide om at skære på erhvervsuddannelserne, at virksomhederne og medarbejderne får lagt planer for en efter- og videreuddannelsesindsats, der skal køre på de høje nagler og at virksomhederne nu tager deres uddannelsesforpligtigelse meget mere alvorligt og får oprettet nogle lærepladser. Alternativet er at opsvinget bremses før det er kommet i gang på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft, siger cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.