Brand i Særslev udvikler giftig røg

Der er udbrudt brand i Fyns Industripolstring på Kirkevej i Særslev på Nordfyn.

Fyns Politi har udsendt en beredskabsmeddelelse, da branden udvikler røg, som er sundhedsskadelig ved indånding.

Advarslen vedrører borgere nord-øst for Kirkevej i flg område: Særslev Kirke, Østergade og Askebyvej. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Politiet beder om, at man kun kontakter politiet og alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og Politi.DK