Kundbysagen: Anklagemyndigheden anker dom

(Privatfoto)


Statsadvokaten i København vil have landsretten til at tage stilling til, om den 17-årige i Kundby-sagen skal idømmes forvaring, i stedet for de seks års fængsel, som hun blev idømt i byretten.

Den 18. maj idømt retten i Holbæk den 17-årige Kundby-pige en straf på seks års fængsel for forsøg på terror mod Sydskolen i Fårevejle og den jødiske skole Carolineskolen i København. Den dom bliver nu anket af Statsadvokaten i København, der vil have landsretten til at tage stilling til, om den 17-årige i stedet skal idømmes forvaring.

Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas fra Statsadvokaten i København.

– Retslægerådet var klar og tydelig i sin vurdering af, at den 17-årige er så farlig, at hun bør idømmes forvaring. Det var byretten ikke enig i, og derfor ønsker jeg, at vi også får prøvet spørgsmålet ved landsretten, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Det er Retslægerådet, som i forbindelse med straffesager udtaler sig om, hvorvidt en person er så farlig, at forvaring findes nødvendig. Herefter er det så op til domstolene, om de vil følge Retslægerådets anbefaling. Ved Retten i Holbæks dom fandt et flertal ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring.

– Det er helt usædvanligt at tale om forvaring af en 17-årig, men jeg tror ingen er i tvivl om, at der også er tale om en helt usædvanlig og alvorlig sag, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Ankesagen bliver nu sendt til Østre Landsret. Det er endnu ikke afgjort, hvornår retten kan behandle ankesagen.