Mistanke om sjusk på sygehus: 3.200 kvinder skal undersøges for brystkræft igen

Arkivfoto: WerbeFabrik / Pixabay

En intern kvalitetskontrol på Regionshospitalet Viborg har givet mistanke om, at en overlæge ikke har gjort sit arbejde korrekt og det betyder, at ca. 3.200 kvinder nu tilbydes en ny mamografiundersøgelse.

Mistanken drejer sig om undersøgelser for brystkræft, såkaldt klinisk mammografi. Mistanken retter sig ikke mod screeningsprogrammet, men om en mandlig overlæge, som efterfølgende er blevet fritaget for alle sine opgaver.

Mistanken blev vagt fordi der kom klager fra patienter, der fortsat havde symptomer, selvom de ved klinisk mammografi havde fået at vide, at de ikke havde brystkræft. Det viste sig, at de alle var blevet undersøgt af den samme mandlige overlæge.

I starten af juni gik man i gang med at undersøge hvad der var sket og udvalgte anonymiserede patientforløb blev sendt til uvildig, faglig gennemgang på Rigshospitalet.

Tvivl om hvorvidt overlæge fulgte retnignslininjerne
Undersøgelser for brystkræft skal følge retningslinjerne fra Danish Breast Cancer Cooporative Group (DBCG). Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvornår der bør udføres klinisk mammografi, herunder undersøgelse ved hjælp af ultralyd, hvornår cyster skal punkteres, og hvornår der skal tages biopsi. Såfremt man ikke følger retningslinjerne, skal det begrundes i journalen, hvorfor man hos den konkrete patient fravælger dette.

– Undersøgelserne for brystkræft kan være vanskelige at udføre, og derfor følger vi DBCG-retningslinjerne, så vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, forklarer Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Ca. 3.200 kvinder tilbydes ekstraordinært sikkerhedstjek
Hospitalet i Viborg har identificeret journaler for de cirka 3.800 kvinder, som er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015. Af disse er godt 500 opereret for brystkræft. Region Midtjylland vurderer, at kvinder, undersøgt tidligere end medio 2015, allerede er blevet henvist til behandling for deres brystkræft, enten via screening eller genundersøgelse. Denne vurdering er afstemt med Sundhedsstyrelsen og formanden for det radiologiske specialeråd i Region Midtjylland.

På den baggrund har hospitalet valgt at tilbyde ca. 3.220 kvinder et ekstraordinært sikkerhedstjek, selvom resultatet af den faglige gennemgang endnu ikke foreligger.

– Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft. Hensynet til vores patienter kommer først. Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget, siger Michael Braüner Schmidt.

Overlægen, der har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden 2009, har har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af denne måned. Indtil da, er han altså fritaget for sine opgaver.