Rumænske tiggere tiltalt efter nye skærpede regler

Arkivfoto: Ben_Kerckx / Pixabay


Københavns Politi har i går tiltalt to tiggere efter de nye skærpede regler om tiggeri.

Der er tale om to rumænske statsborgere, hvor den ene sad foran H&M på Strøget i København og den anden sad foran Irma på Vesterbrogade i København. Begge har fået forkyndt et anklageskrift og en dato for, hvornår deres sag vil blive afgjort i Københavns Byret.

I sidste måned trådte nye regler om skærpelse af straffen for tiggeri i kraft. Straffen er nu fastsat til 14 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde, når forholdet er begået i gågade, ved stationer, i offentlige transportmidler samt i og ved supermarkeder. Samtidig er kravet fjernet om, at politiet først skal give en advarsel, inden en person kan straffes for betleri, når forholdet er begået et af disse steder.