Grønland: Forsvaret hjælper med oprydning efter tsunami


Bygden Nuungaatsiaq efter flodbølgen i Uummannaq Fjorden. Foto: Palle Lauritsen


Artisk Beredskabsstyrke aktiveres for første gang nogensinde for at hjælpe det Grønlandske selvstyre med oprydning og indsamling af personlige ejendele i området i Vestgrønland, som i sidste måned blev ramt af en tsunami.

Situationen efter fjeldskredet løradg aften den 17. juni er sådan, at risikoen for nye fjeldskred, som vil kunne udløse flodbølger vurderes at være så høj, at befolkningen fra de to bygder hverken kan få lov at komme tilbage til bygderne eller til selv at hente deres ejendele, inklusive både og fangstredskaber, som er vigtige for, at de evakuerede beboere kan komme videre med deres liv et nyt sted.

Opgaven omfatter også støtte til at fjerne miljøfarligt materiale og delvist sammenstyrtede bygninger i de ødelagte bygder og hjælp til at fjerne drivende gods og bygningsdele i havet, som vil kunne udgøre en fare for skibe i området.

I forbindelse med oprydningen indsættes blandt andet inspektionsskibet Vædderen og et challengerfly fra Luftgruppe Vest.