Nye initiativer mod bander: Regeringen vil registrere skudsikre veste, indsætte droner til overvågning og sætte militæret ind for at frigøre politifolk

Arkivfoto: Jabbacake / Pixabay


Regeringen fremsatte i dag 12 nye initiativer, som den mener vil komme banderne til livs.

De nye initiativer kommer efter en sommer hvor bandeuroen er taget til, særligt på Nørrebro i København, med en lang række skudepioder til følge.

Regeringen vil:

1. styrke efterforskningen af bandekriminalitet ved at ansætte ca. 25 specialister med særlig ekspertise i behandling af digitale spor

2. styrke politiet med ca. 25 nye medarbejdere til forebyggende arbejde i særligt udsatte områder. Indsatsen skal blandt andet målrettes unge, som vurderes at være i risiko for at blive hvervet af banderne

3. bede rigspolitichefen og forsvarschefen om sammen at komme med en løsning på, hvordan forsvaret kan frigøre politibetjente, der så kan varetage andre vigtige opgaver. Det er forventningen, at der allerede inden udgangen af september kan være frigjort et væsentligt antal betjente

4. styrke indsatsen mod bander i de danske fængsler i forbindelse med efterårets forhandlinger om kriminalforsorgens økonomi

5. skabe større lokal tilstedeværelse og synlighed på Nørrebro med en mobil nærpolitistation

6. skærpe straffen for trusler mod vidner med en tredjedel

7. forbedre beskyttelsen af vidner i sager om bande- og rockerrelateret kriminalitet gennem en række initiativer, der lanceres senere i år – bl.a. undersøges muligheden for at udvide anvendelsen af anonyme vidner og muligheden for at afgive vidneforklaring via videolink

8. indkøbe nyt overvågningsudstyr som f.eks. droner, kameraer og overvågningskøretøjer. Der vil blive oprettet en pulje til indkøb af overvågningsteknologi

9. skærpe straffen for bl.a. hærværk mod overvågningskameraer i udsatte boligområder

10. stille krav om, at folk, der ønsker at bære skudsikre veste i det offentlige rum, skal registrere sig hos politiet

11. undersøge muligheden for at opløse Loyal to Familia

12. bede arbejdsgruppen om udvisning af rocker- og bandemedlemmer om at afslutte arbejdet inden for få måneder, så eventuelle forslag til lovændringer kan fremsættes inden udgangen af 2017

De forskellige tiltag iværksættes med det samme, herunder ansættelse af medarbejde, indkøb af udstyr og udarbejdelse af forslag til nødvendige lovændringer.