Godsvogn afsporet ved Kolding havn

Arkivfoto: Rolf Larsen.


En tankvogn med miljøskadeligt stof blev lørdag eftermiddag afsporet på Kolding Havn.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at man klokken ca. 15.20 modtog anmeldelsen om at et tog var blevet afsporret og en indsatsleder blev sendt til uheldsstedet på nordsiden af Kolding havn i nærheden af Godset og slagteriet. Der var tale om, at en tankvogn i en godstogsstamme formentligt i forbindelse med passage af et sporskifte, var afsporet og nu stod hældende på tværs af skinnerne. De øvrige vogne i togstammen stod fortsat på skinnerne.

Beredskabsstyrelsen, Det Kemiske Beredskab, og Trekantens Brandvæsen blev tilkaldt, ligesom også BaneDanmark og Deutsche Bahn – hvis tog det er, blev også involveret i håndteringen af situationen.

Miljøskadeligt stof dryppede fra tankvogn
Tankvognen indeholdt en større mængde af stoffet Creosot. Stoffet er skadeligt for vandmiljøet, men ikke for mennesker i den foreliggende form, ikke luftbåret, og det blev konstateret, at en hane på vognen var blevet beskadiget og der dryppede Creosot ud på jorden.

Politiet oplyser, at hanen er blevet sikret og udslippet vurderes at have været af meget begrænset omfang. Men Miljøvagten blev tilkaldt til stedet med henblik på at bidrage til at begrænse ulykken, vurdere eventuelle miljøskader som følge af udsivningen og med henblik på at vurdere eventuelle behov for miljøsikringsindsats.

Den afsporede togvogn blev sikret med stropper og tunge køretøjer, for at den ikke skulle vælte inden et specialkøretøj kunne rejse den på plads på skinnerne.

Området omkring den afsporede tog var afspærret under arbejdet, men togtrafikken kunne passere stedet.