Efter bandeskyderier: Politiet indfører endnu en visitationszone i København

(Københavns Politi)


Københavns Politi har i dag indført en ny visitationszone i København.

Den nye visitationzonen er afgrænset af Christmas Møllers Plads mod øst til Vermlandsgade – Uplandsgade – Prags Boulevard – Ved Amagerbanen – Lergravsvej – Strandlodsvej – Øresundsvej – Amagerbrogade og retur til Christmas Møllers Plads.

Baggrunden for beslutningen om oprettelse af visitationszonen er flere episoder, hvor der i det offentlige rum er anvendt skydevåben, med nærliggende fare for personers liv. Skyderierne vurderes at relatere sig til en konflikt mellem to registrerede bandegrupperinger.

Med indførslen af den nye visitationszone på Amager skabes der mulighed for, at politikredsens politibetjente også i det område kan gennemføre visitationer af personer med henblik på at forhindre, at konfliktparate bandemedlemmer bærer våben.

– Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at medvirke til, at personer ikke bærer eller besidder våben, , siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

Visitationszonen er gældende indtil torsdag den 31. august kl. 12.00.