Højspændingsmast væltet på Langeland efter påkørsel

Foto: Rigspolitiet


En højspændingsmast er væltet efter den søndag aften blev påkørt af en gummiged.

Påkørslen skete ved 21-tiden, da gummigeden var i gang med at læsse store halmballer på en mark ved Brandsby øst for Humble. Som følge af påkørslen væltede masten og det bevirkede så voldsom træk i elledningerne til højspændingsmasterne på begge sider af den væltet højspændingsmast, at elledningerne frygtes at blive revet løs, eller i værste tilfælde, at masterne vil vælte. Hvis det skulle ske, vil elledningerne falde ned over selve Galbjergvej og derfor er Galbjergvej blevet afspærret.

Galbjergvej er spærret fra krydset Humblevej/Galbjergvej til krydset Galbjergvej/Hennetvedvej. Afspærringen foretages af Politihjemmeværnet, og vil først blive ophævet når teknikerne har fået udbedret skaderne, så der ikke er risiko for nedstyrtning af elledninger på Galbjergvej.

– Elledningerne forårsagede ved nedstyrtningen en mindre brand af stubben på marken, som hurtigt blev slukket. Ingen er kommet til skade ved uheldet, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen, der også kan fortælle, at et mindre antal husstande i området er ramt af strømafbrydelse, der dog ikke har givet anledning til større problemer.

– Der er i øjeblikket ingen fast tidshorisont for, hvornår afspærringen ophæves, men vi forventer det bliver i løbet af i dag mandag, fortæller vagtchefen.