Københavns Politi forlænger én visitationszone og nedlægger en anden

Københavns Politi oplyser, at man forlænger visitationszonen i Nordvestkvarteret, mens man nedlægger visitationszonen på Amager.

Det er visitationszonen med det afgrænsede område: Københavns Politis kredsgrænse mod nord fra Grønnemose Allé – mod uret til Slotsherrensvej – Sallingvej – Hillerødgade – Borups Allé – Bispeengen – Kronprinsesse Sofies Vej – Bispeengbuen – Ågade – Åboulevard – Peblinge Dossering – Sortedam Dossering – Fredensgade – Tagensvej – Jagtvej – Over Vibenhus Runddel – Vennemindevej – Bellmansgade – Bellmans Plads – Sibeliusgade – Østerbrogade – Over jernbanesporene – Mod vest ad stien ved Ryvangs Allé – Nordhavnsvej – Emdrupvej – Grønnemose Allé til Københavns Politis kredsgrænse, der er tale om.

Baggrunden for beslutningen om forlængelse af visitationszonen er flere tilfælde, hvor der i det offentlige rum ved visitationer og ransagninger er fundet knive, slagvåben og skydevåben, der vil kunne udgøre en nærliggende fare for personers liv. De nævnte fund relaterer sig formentlig til en konflikt mellem personer med tilknytning til registrerede bandegrupperinger.

Formålet med forlængelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.

Visitationszonen er forlænget indtil torsdag den 28. september 2017 kl. 12.00.

Slut med visitationszone på Amager
Samtidig oplyser Københavns Politi, at der i visitationszonen på Amager indenfor det geografiske område Christmas Møllers Plads mod øst til Vermlandsgade – Uplandsgade – Prags Boulevard – Ved Amagerbanen – Lergravsvej – Strandlodsvej – Øresundsvej – Amagerbrogade og retur til Christmas Møllers Plads ikke har været episoder eller fund af våben de sidste 14 dage, hvorfor visitationszonen lukkes igen.

About the Author

Netavisen Sjælland
Artikler fra Netavisen Sjælland bliver automatisk medtaget på 365Nyheder.dk efter aftale.