Flere soldater sendes til Afghanistan

Der skal nu udsendes 55 flere soldater til Afghanistan. Foto: Opklaringsbataljonen/Forsvarsgalleriet.dk


I dag fik regeringen opbakning fra Folketinget til at sende yderligere 55 danske soldater til den NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan.

De danske soldater udsendes til Kabul i starten af 2018 for at styrke den igangværende træning af de afghanske sikkerhedsstyrker.

– Sikkerhedssituationen i Afghanistan er desværre fortsat yderst skrøbelig. Taliban står styrket og ISIL har fået et vist fodfæste i dele af landet. Det er derfor rettidig omhu at forstærke NATO’s træningsmission i Afghanistan, så de afghanske sikkerhedsstyrker bliver bedre rustet til at opretholde kontrollen i Afghanistan. Den analyse deler vi med USA og flere af vores allierede i NATO, siger udenrigsminister Anders Samuelsen og uddyber:

– Hvis den afghanske regering mister kontrollen vil Afghanistan igen blive et fristed for terrorbevægelser og samtidig risikerer vi en ny bølge af flygtninge mod Europa og Danmark. Den situation må vi undgå. Jeg er derfor glad for, at regeringen i dag har fået Det Udenrigspolitiske Nævns opbakning til, at Danmark forøger vores bidrag til Afghanistan med ca. 55 soldater til eskorte- og sikringsopgaver.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen supplerer:

– Det er de afghanske sikkerhedsstyrker, der er i front og har ansvaret for sikkerheden i Afghanistan. Med et forøget troppebidrag fra Danmark på ca. 55 soldater medvirker vi til at forstærke NATO’s træning og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker. En velfungerende træningsindsats er en forudsætning for, at Afghanistans sikkerhedsstyrker gradvist kan operere uden støtte fra NATO. Soldaterne vil stå for beskyttelsen og sikker transport af bl.a. rådgivere og undervisere til de afghanske institutioner i Kabul. Den tragiske hændelse med et selvmordsangreb mod den danske kolonne forrige søndag understreger, at der fortsat er behov for at støtte afghanerne i deres arbejde på at skabe fred og sikkerhed i Afghanistan.

Forsvarsministeren understreger, at det forøgede bidrag ikke ændrer Danmarks opgavevaretagelse:

– Det forøgede danske bidrag vil skulle løse de samme opgaver, som danske sikrings- og eskortesoldater hidtil har løst.