Regeringen præsenterer ny strategi for deleøkonomi i Danmark

Det er blandt andet privat udlejning gennem tjenester som Airbnb, regeringen tænker på i sin nye strategi for deleøkonomi. Arkivfoto: TeroVesalainen / Pixabay


Regeringen har i dag lanceret en samlet strategi for vækst gennem deleøkonomi. Strategien indeholder en række initiativer, der vil gøre det lettere at være virksomhed i deleøkonomien og mere attraktivt at være forbruger, samtidig med at skattebetalingen sikres.

I dag har erhvervsministeren, skatteministeren og transport- bygnings- og boligministeren præsenteret regeringens strategi for deleøkonomi. Den nye strategi indeholder i alt 22 initiativer, som skal bidrage til at skabe mere tillid i deleøkonomien, sikre korrekt skattebetaling, understøtte at deleøkonomien bidrager til nye jobmuligheder og sikre, at Danmark også i fremtiden kan følge med udviklingen på området.

– Med strategien gør vi det lettere både at være borger og virksomhed i deleøkonomien. Der ligger et enormt vækstpotentiale i deleøkonomien, og derfor vil vi med strategien sikre, at deleøkonomien vokser i Danmark, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen og fortsætter:

– Vi skal have flere og større deleøkonomiske virksomheder. Og vi skal have flere danskere til at udnytte alle de nye muligheder, deleøkonomien giver os. Det vil skabe udvikling og vækst, som både kommer miljøet, samfundet og den enkelte borgers privatøkonomi til gavn.

Automatisk indberetning til skat
Det er regeringens opfattelse, at deleøkonomien giver danskerne større valgfrihed og nye muligheder for at tjene penge på fx at leje deres bolig eller bil ud. Men for regeringen er det afgørende, at danskerne, der er aktive i deleøkonomien, betaler den skat de skal. Derfor etablerer regeringen en digital indberetningsløsning, der sikrer, at deleøkonomiske virksomheder automatisk kan indberette deres brugeres indtægter til SKAT.

Om den siger skatteminister Karsten Lauritzen:

– Deleøkonomien rummer et kæmpe potentiale for vækst og velstand i Danmark, og det skal vores skatteregler selvfølgelig understøtte. Løsningen er at gøre det både enkelt og økonomisk attraktivt for danskerne at bruge de deleøkonomiske platforme, som samarbejder med skattevæsenet. På måde får danskerne mere gunstige skattevilkår – og skattemyndighederne har større sikkerhed for, at alle betaler den rette skat. Det tager vi et stort skridt i retning af i dag.

Skal være attraktivt at tage del i deleøkonomien
Med den nye strategi vil regeringen gøre det mere attraktivt for danskerne at bruge deleøkonomien. Derfor vil regeringen blandt andet forenkle fradraget for privat udlejning af helårsboliger og sommerhuse og indføre et helt nyt fradrag for bil- og bådudlejning.

Samtidig er det vigtigt, at der er klarhed omkring de gældende regler. Derfor sætter regeringen en klar minimumsgrænse for, hvor mange dage om året danskerne må korttidsudleje deres bolig.

Alle danskere skal have ret til at udleje deres bolig i mindst 90 dage om året, når de udlejer via en platform, som indberetter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan vælge at sætte en højere grænse, men ikke en lavere.

Det vil ligesom i dag være en forudsætning, at der foreligger samtykke fra ens udlejer eller fra ens ejerforening, andelsboligforening eller boligfællesskab, hvor foreningens vedtægter kræver dette.

– Boligen er et af de mest populære områder for deleøkonomi, men mange borgere er i dag usikre på, hvilke regler der gælder for korttidsudlejning af deres bolig. Derfor fastsætter vi nu nogle regler med tilpas attraktive vilkår for korttidsudlejning, og som samtidig understøtter systematisk skatteindberetning, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Ligeledes opretter regeringen én indgang til det offentlige for deleøkonomiske virksomheder, hvor virksomheder hurtigt kan få svar, hvis de oplever at regler står i vejen for deres forretningskoncept.